09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23280.00
 • AUD16464.58
 • CAD18310.64
 • CHF23588.17
 • CNY3503.31
 • DKK3330.16
 • EUR25010.81
 • GBP29102.16
 • HKD2995.55
 • INR309.37
 • JPY184.41
 • KRW19.24
 • KWD78328.98
 • MYR5324.67
 • NOK2426.82
 • RUB429.09
 • SAR6398.29
 • SEK2371.64
 • SGD16948.53
 • THB681.83
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền